REGULAMENT PENTRU CUPA ROMÂNIEI 2014

 

 

CUPA ROMÂNIEI este o competiție organizată de FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM.

Competiția se organizează după aprobarea Adunarii Generale, la diferite clase de concurs stabilite anual de catre Biroul Federal al FRMd, la propunerea Comisiei de Modelism. Competiția constă dintr-un număr de concursuri, organizate de FRMd sau  de către cluburi afiliate și sunt incluse în calendarul competițional 2014. Cluburile afiliate au dreptul de a organiza câte o etapă, la orice clasă de aeromodele la care se organizează Cupa României.

Clasamentul individual al competiției se stabileste prin cumularea celor mai bune trei rezultate obținute de un sportiv la concursurile organizate în cadrul Cupei României.

În caz de egalitate se ia în considerare rezultatul celui de-al patrulea concurs, ș.a.m.d..

Dacă după aplicarea acestor criterii doi sau mai mulți sportivi ramân în continuare la egalitate, următorul criteriu care se ia în considerare este numărul de concursuri la care sportivii au participat, concurentul care a participat la un numar mai mic de concursuri fiind declarat câștigator.

Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în considerare numărul de concurenți învinși. Câștigător va fi sportivul care a învins un număr mai mare de concurenți în concursurile la care a participat.

Câștigătorul Cupei României este premiat în Adunarea Generală din 2015 cu o diplomă și cu o cupă transmisibilă.

Sportivii clasați pe locurile 2 și 3 sunt premiați cu diplome.

Punctele pentru o etapă a Cupei României se vor acorda conform următoarei grile:

Loc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Puncte

50

40

30

25

20

15

10

8

6

5

4

3

2

1

 

Sportivul care obține puncte într-un concurs din Cupa României, primește câte un punct de bonificație pentru fiecare grup de 5 sportivi învinși în acel concurs.

Pentru sportivii și echipele clasate  pe primele 14 locuri se acordă puncte în clasamentul general al federației, conform grilei de mai sus.

 

Dacă la o clasă de aeromodele nu se organizează cel puțin trei concursuri, atunci clasamentul general al Cupei României la clasa respectiva nu se mai realizează, punctajele luate în calcul  la stabilirea clasamentului final al FRMd fiind cele acordate concursurilor interjudețene.

Concursurile organizate în cadrul Cupei Romaniei se organizează și pentru echipe. Echipa trebuie sa fie formată din maxim 3 sportivi de la același club. Dacă o echipă este formată din sportivi de la  același club, rezultatele se iau în calcul și în clasamentul anual al FRMd, la secțiunea cluburi sportive. Un club poate participa la un concurs al Cupei României cu mai multe echipe. Dacă numărul sportivilor stabilit de organizatori pentru a forma o echipă este diferit de 3 sau dacă se admit echipe formate din sportivi de la cluburi diferite, rezultatele nu se contabilizează în clasamentul general al FRMd.

Concursurile organizate în cadrul Cupei României, jumătate plus unu, sunt considerate criteriu de selecție pentru loturile naționale ale României, alături de Campionatele Naționale la clasa respectivă.

În anul competitional 2014,  FRMd organizează Cupa României la următoarele clase de aeromodele: F1A, F1B, F1E, F1G, F1H, MAX INDOOR, Planoare Faza a II-a, Optimist, F3A, F3P.

În cazul în care o etapă a Cupei României nu poate fi organizată la data stabilită în calendarul FRMd, reprogramarea ei se poate face cu acordul Comisiei federale de aeromodele și anunțarea tuturor cluburilor interesate (inclusiv prin site-ul federației) cu cel putin 30 zile calendaristice înainte de noua dată. Dacă aceste condiții nu se îndeplinesc, concursul nu va putea conta ca etapă a Cupei României și va fi considerat concurs interjudețean.

Organizatorul este obligat ca după concurs, în termen de maxim 15 zile calendaristice să transmită rezultatele la FRMd, inclusiv pe format electronic. În caz contrar rezultatele nu se iau în considerare nici pentru Cupa României și nici pentru clasamentul general al FRMd.