CLASA Faza a II-a - PLANOARE

 

 

1. Definiție

 

Aeromodel care nu este prevăzut cu un dispozitiv de propulsie și la care portanța este generată de forțe aerodinamice care acționează pe suprafețe care rămân fixe în timpul zborului. 

 

2. Caracteristici

 

Aria maximă a suprafeței portante (St)  ............................................................................ 12 - 14 dm2

Greutate minimă .................................................................................................................... 120 grame

Lungimea maximă a cablului de lansare ................................................................................. 50 m

Ampenaj orizontal neprofilat, împânzit doar pe extrados

Cârlig de remorcare simplu, ciclarea nu este permisă.

 

Numărul de modele ce pot fi înscrise în concurs de către fiecare competitor este două.

 

3. Numărul de zboruri

 

a) Fiecare competitor are dreptul la trei sau cinci zboruri oficiale, funcție de condițiile meteorologice.

b) Fiecare competitor are dreptul la un zbor oficial în fiecare rundă a competiției. Durata rundelor trebuie anunțată în avans și nu poate fi mai mică de 30 minute sau mai mare de 90 minute. Concurentul trebuie ca pe durata rundei să remorcheze el însuși și să-și lanseze modelul pentru a efectua atât zborul oficial, cât și încercările sau încercările repetate.

 

 4. Definiția unui zbor oficial

 

a) Durata realizată la prima încercare în afară de cazul când această încercare este nereușită conform definiției 5. (dacă încercarea este nereușită sub incidența definiției 5.a și a doua încercare nu a fost efectuată, atunci durata primei încercări este înregistrată drept timp de zbor oficial).

b) Durata realizată la a doua încercare. Dacă a doua încercare este de asemenea nereușită sub incidența definiției 5.b. atunci timpul de zbor înregistrat este zero.

 

5. Definiția unei încercări nereușite

 

O încercare este clasificată ca fiind nereușită dacă aeromodelul este lansat și apare măcar unul dintre evenimentele următoare. Dacă aceasta se întâmplă la prima încercare, atunci concurentul are dreptul la o a doua încercare.

 

a) Durata zborului este mai mică de 20 secunde.

b) Planorul revine pe sol, fără a se fi eliberat cablul de lansare.

c) Momentul eliberării cablului nu a putut fi stabilit cu certitudine de către cronometrori.

d) O piesă a modelului s-a detașat în timpul lansării sau a zborului.

e) Cronometrorilor le este evident faptul că sportivul a pierdut contactul cu cablul și însuși competitorul declară că a fost o încercare.

 

6. Repetarea unei încercări

 

O încercare poate fi repetată când:

 

a) planorul se ciocnește cu o persoană atunci când acesta este lansat, alta decât persoana care l-a lansat.

 

b) în timpul remorcării, planorul se ciocnește cu un model aflat în zbor liber (dar nu cu un model aflat în remorcaj sau cu un cablu de remorcare) și remorcarea nu poate continua normal.

 

c) în timpul zborului, planorul se ciocnește cu alt model sau cablu de remorcare, altul decât propriul cablu. Dacă planorul își continuă zborul într-o manieră normală, competitorul poate cere ca zborul să fie acceptat ca zbor oficial, chiar dacă cererea sa este făcută la sfârșitul zborului.

 

7. Durata zborurilor

 

Durata maximă care se ia în considerare pentru fiecare zbor oficial va fi de două minute. În cazul unor condiții meteorologice excepționale sau problemelor cauzate de recuperarea modelelor Juriul poate permite ca numărul de runde sau maximul pentru o rundă să fie schimbat. Orice modificare a timpului maxim de zbor trebuie să fie anunțată înainte de începerea rundei.

 

8. Clasificarea

 

a) Pentru clasificarea finală este luat în considerare timpul total al tuturor zborurilor oficiale.

 

b) pentru a decide învingătorul atunci când există o egalitate, vor fi făcute zboruri suplimentare, imediat după ce ultimul zbor al concursului a fost efectuat. Timpul maxim de zbor pentru fiecare rundă de departajare va crește cu câte un minut față de timpul maxim din runda precedentă.

 

Organizatorul va stabili o perioadă de 10 minute, în care toți concurenții participanți la zborurile de departajare trebuie să-și lanseze modelele. În limita acestor 10 minute, concurenții au dreptul la o a doua încercare în cazul unei încercări nereușite în concordanță cu paragraful 5.

 

 9. Cronometrarea

 

Timpul total de zbor este considerat de la eliberarea cablului de pe model până la sfârșitul zborului.

 

10. Numărul de ajutoare

 

Competitorul este îndreptățit de a avea un ajutor la punctul de start.

 

11. Dispozitive de lansare

 

a) Planorul trebuie lansat cu un cablu dintr-o singură bucată pe toată lungimea lui, iar împreună cu echipamentul de eliberare și dispozitivul de lansare să nu depășească 50 metri. Cablurile metalice sunt interzise.

 

b) Dispozitivele atașate cablului de lansare nu trebuie să fie aruncate de către concurent, sub sancțiunea anulării zborului. Concurentul poate elibera cablul de lansare și un element de marcare cu greutate mică aflat la capătul lui, cum ar fi un inel, fanion sau bilă mică de cauciuc.

 

c) Pentru a facilita observarea și cronometrarea, cablul trebuie să fie echipat cu un fanion de formă dreptunghiulară, cu o arie minimă de 2,5 dm2 și cea mai mică latură de cel puțin 5 cm, atașat direct pe cablul principal.

 

d) Orice alte tipuri de dispozitive auxiliare de stabilizare pe cablu sunt interzise.

 

12. Organizarea lansării

 

a) Concurentul trebuie fie pe sol și trebuie să opereze singur dispozitivul de lansare (săritura este permisă).

 

b) Toată libertatea de acțiune și mișcare este permisă pentru a face posibilă cea mai bună utilizare a cablului, cu excepția ciclării.

 

c) Aeromodelul trebuie să fie lansat într-o rază de aproximativ 5 metri de la poziția reperului de start.

 

 

adaptarea Daniel Petcu

22 noiembrie 2013

 

.