FEDERATIA ROMANA DE MODELISM

COMISIA DE AEROMODELISM – SUBCOMISIA ZBOR LIBER

 

 

 

 

 

REGULAMENT

 de selecție pentru  loturile nationale de aeromodelism - zbor liber

 

1.   CONSIDERATII GENERALE      

·        Prezentul regulament se aplica in cadrul FRMD pentru selectia loturilor de aeromodelism  zbor liber seniori, începând cu anul 2014, după aprobarea lui in cadrul Adunarii Generale a FRMD.

·        Pentru selectarea loturilor naționale în anul 2013 rămân în vigoare actualele regulamente.

·        Regulamentul se refera doar la loturile din ramura zbor liber pentru clase  F1ABC, F1D si F1E. Pentru fiecare din aceste ramuri va exista un lot distinct, atit pentru seniori cit si pentru juniori.

·        Modificarea acestui regulament se va face la propunerea Subcomisiei de zbor liber, dupa discutarea lui in cadrul Comisiei de aeromodelism si aprobarea lui in Biroul Federal al FRMD si in Adunarea Generala a Cluburilor. In cazul in care se considera necesara modificarea ulterioară a acestui regulament, dupa ce se urmareste calea mentionata anterior, el nu va putea intra in vigoare mai devreme de un an dupa AG in care a fost aprobat.

·        Regulamentul va fi publicat pe situl FRMD. Deasemenea se vor publica pe site, pina in data de 15 decembrie a unui an loturile nationale pentru anul urmator.

2.   COMPONENTA UNUI LOT NATIONAL

Fiecare lot național va fi format din:

o   Conducător Lot (Team Manager). Acesta va fi selectat de regula, din rindul sportivilor care concureaza sau au concurat (au cunoștințe) la clasa respectiva, are o buna reputatie morala si ca specialist si cunoaste o limba de circulatie internationala. Conducătorul de lot poate fi ajutat de un conducător de lot adjunct, poate fi antrenorul lotului sau chiar unul din sportivi, în cazul în care se hotărăște acest lucru în Biroul Federal, sau când posibilitățile financiare ale FRMd impun acest lucru. Conducătorul lotului are obligația întocmirii echipei naționale conform criteriilor de selecție, verificării înscrierii echipei la competiție, monitorizării activității sportive a selecționaților în perioada anterioară competiției și luarea deciziilor privind strategia și tactica de concurs în vederea îndeplinirii obiectivelor impuse lotului.

Pe perioada desfășurării  competiției el răspunde de activitatea lotului și ia decizii privind această activitate după discuții cu antrenorul lotului, ținând cont și de părerile membrilor lotului, dacă acestea sunt pertinente și utile.

Toți membrii lotului au obligația de a respecta hotărârile acestuia.

La întoarcerea în țară va prezenta un raport de activitate Secretarului General al FRMd.

o   Antrenor. Acesta va fi ales dintre antrenorii calificați care au  viza anuală plătită, au participat la perfecționarea periodică organizată de federație,  sunt buni manageri, au prestigiu moral, o buna reputație, cunosc regulamentul clasei respective, au experiență de antrenor sau concurent în această clasă și (eventual) au un număr mare de sportivi crescuți/antrenați în lot. Antrenorul lotului îl va ajuta pe conducătorul lotului în luarea deciziilor privind componența lotului. Antrenorul se va ocupa de pregătirea tehnico-tactică a sportivilor din lot atât pe perioada anterioară concursului, cât și în perioada competiției.

Antrenorul poate sfătui concurentul asupra strategiei de concurs, dar nu poate obliga concurentul să adopte o anumită strategie sau un anumit model.

În cazul în care se consideră necesar poate exista și un antrenor secund, eventual pentru o anumită clasă, sau care se ocupă de juniori.

o   Sportivi selecționați. Pentru fiecare clasă vor fi selecționați conform criteriilor de selecție un număr de 5 sportivi (3 titulari și două rezerve) care vor alcătui echipa națională la clasa respectivă. Echipa națională se stabilește cu prilejul ultimei ședințe de Birou Federal din anul anterior competiției, conform criteriilor de selecție. Toți membrii echipei naționale vor fi înștiințați în scris sau telefonic privind includerea lor în echipa națională. Ei trebuie să-și dea acordul de participare la activitățile lotului, inclusiv la competițiile pentru care acesta se organizează. Sportivii titulari vor fi înscriși în competiție la începutul anului, ei putând fi înlocuiți de rezerve în cazul în care din cauze obiective nu pot participa sau în cazul în care conducătorul lotului împreună cu antrenorul și Secretarul General al FRMd, consideră că în perioada anterioară competiției sportivul titular manifestă  o scădere a nivelului competițional, voit sau nu (lipsă de participare la competițiile interne, pierderi de modele de performanță fără înlocuirea acestora, dezinteres, probleme medicale grave, etc) sau dacă este suspendat din activitate în perioada în care se desfășoară competiția, conform regulamentelor federației. Înlocuirea unui titular se face în urma prezentării unui referat cu cauzele înlocuirii, întocmit de unul din cei trei factori decidenți, după informarea(inclusiv telefonică) a membrilor Biroului Federal care au legătură cu activitatea de aeromodelism, dar nu mai târziu de ultimul concurs intern la clasa respectivă înaintea competiției internaționale.

Neprezentarea la competiția majoră pentru care a fost selecționat din motive personale, altele decât cele legate de situații speciale (boală, probleme grave în familie, pierderea sau distrugerea modelelor în timpul transportului, calamități naturale, etc) se sancționează cu suspendarea (neselecționarea in echipa națională) pentru un an sportiv în cazul în care a existat timpul necesar convocării rezervei și cu doi ani în cazul în care lotul rămâne descompletat.

Un concurent poate face parte într-un an calendaristic din maxim două echipe naționale de zbor liber. În cazul în care din motive financiare o echipă națională nu poate fi completă, un concurent poate concura la mai multe probe (F1A, F1B, F1C).

Pentru a face parte dintr-o echipă națională, sportivul trebuie să dețină o licență FAI eliberată de FRMd, să fie cetățean român sau rezident în România în condițiile legii și să nu fi reprezentat altă federație internațională în concursuri în ultimii 3 ani.

Membrii selecționați trebuie să aibă un număr suficient de modele (3/4 la clasele F1A, F1B și F1C și 4/5 la clasa F1E). Modelele trebuie să acopere toată plaja necesară (Vânt, calm, baraj, etc), să fie modele reglate în zbor și performante. Ele trebuie să fie familiare concurentului, în sensul în care acesta este obișnuit și poate concura cu acel model în condițțile termice și de concurs pentru care a fost construit.

Modul în care un concurent selecționat se încadrează la această cerință va fi analizat de o echipă formată din  Secretarul General al FRMd, conducătorul lotului și antrenor. Este posibilă și solicitarea părerii informative a celorlalți componenți ai lotului, opinia acestora fiind luată în calcul de responsabilii decidenți, dar nefiind eligibilă în cazul unui vot.

o   Tehnicieni și responsabili cu recuperarea modelelor (Helperi). Aceștia pot fi concurenți la alte clase care nu  participă în ziua respectivă la concurs inclusiv juniori, sportivi în afara lotului, membri ai familiei concurenților sau oficialilor lotului.

Tehnicienii ajută concurenții la executarea reglajelor, a reparațiilor și eventual cu sfaturi. Ei pot participa și la recuperarea modelelor.

Responsabilii cu  recuperarea modelelor sunt coordonați conducătorul de lot sau de o persoană desemnată de acesta și acționează conform dispozițiilor acestuia

În cazul în care participarea lor este asigurată de FRMd se subordonează conducătorului lotului. În cazul în care participarea este pe cheltuiala cluburilor sau în cheltuială proprie, acțiunile lor nu trebuie să fie în contradicție cu strategia de concurs stabilită de responsabilii lotului, în caz contrar, cei care dețin și licență sportivă fiind pasibili de suspendare în conformitate cu regulamentele FRMd.

o   Suporteri. Aceștia pot fi sportivi în afara lotului, membri ai familiei concurenților sau oficialilor lotului, prieteni participanți  pe cheltuiala cluburilor sau în cheltuială proprie. Nu au atribuții tehnice sau de organizare în cadrul lotului, dar la cerea lor pot participa la acțiuni gospodărești (transport echipament între starturi, urmărire modele inclusiv participarea la recuperarea lor, etc).

3.   Metodele de selecție

Pentru clasele F1ABC și F1E

·        Anii de referință care se iau în calcul sunt anul la sfârșitul căruia se face lotul național, pe care îl numim anul N și cel anterior acestuia, N1(N-1).

·        Din anul N1(N-1) se vor lua în calcul rezultatele obținute în Campionatul Național (CN) și din Cupa României (CR).

·        Din anul N se vor lua în calcul rezultatele obținute în Campionatul Național (CN) și din jumătate plus unu din etapele de Cupa României (CR) omologate la clasa respectivă.

·        În punctarea rezultatelor din Campionatul Național și a etapelor de Cupa României, se va acorda un punct suplimentar pentru fiecare grupă completă de 5 sportivi depășiți.

·        Punctajul se va acorda conform tabelului următor:

Loc

Campionat Național

Cupa României - Finală

Cupa României - Etapă

1

100

100

50

2

80

80

40

3

60

60

30

4

50

50

25

5

40

40

20

6

30

30

15

7

20

20

10

8

16

16

8

9

12

12

6

10

10

10

5

11

8

8

4

12

6

6

3

13

4

4

2

14

2

2

1

·        Sportivii clasați la clasa respectivă pe locurile 4, 5 și 6 individual  la concursul major (Campionat Mondial/Campionat European) din anul N vor primi suplimentar 50 puncte.

·        Sportivii clasați la clasa respectivă pe podium, respectiv locurile 1, 2 și 3 individual la concursul major (Campionat Mondial/Campionat European) din anul N vor primi suplimentar 100 puncte.

·        Sportivul câștigător al unui Campionat Mondial sau Campionat European își pot apăra titlul la următoarea ediție a unui astfel de campionat participând în mod individual, în afara echipei naționale. Dacă se califică și pentru echipă, sportivul poate opta dacă vrea să participe în cadrul echipei, sau la individual. Dacă nu este calificat de drept, el nu poate opta pentru participarea în cadrul echipei. Va putea însă fi inclus în echipă în cazuri speciale, cum ar fi abandonul motivat sau nemotivat al unui membru al echipei în timp prea scurt pentru a putea fi convocată prima rezervă, sau dacă este chiar el prima rezervă.

Pentru clasa F1D

·        Pentru clasa F1D anii de referință sunt anul la sfârșitul căruia se face lotul național, pe care îl numim anul N și cel anterior acestuia, N1(N-1).

·        Din anul N1 și din anul N se vor lua în calcul rezultatele obținute în Campionatul Național (CN).

·        Punctajul se va acorda conform coloanei de punctaj pentru Campionatul Național din tabelul anterior.

·        Sportivul câștigător al unui Campionat Mondial sau Campionat European își pot apăra titlul la următoarea ediție a unui astfel de campionat participând în mod individual, în afara echipei naționale. Dacă se califică și pentru echipă, sportivul poate opta dacă vrea să participe în cadrul echipei, sau la individual. Dacă nu este calificat de drept, el nu poate opta pentru participarea în cadrul echipei. Va putea însă fi inclus în echipă în cazuri speciale, cum ar fi abandonul motivat sau nemotivat al unui membru al echipei în timp prea scurt pentru a putea fi convocată prima rezervă, sau dacă este chiar el prima rezervă.