R E G U L A M E N T U L

CATEGORIA MOTOPLANOR “RC-OPTIMIST”

 

Art.1 Caracteristicile modelului:

 

- încărcătură între 15-30 g/dm2;

- motorizare:

a.motor termic de orice tip, având capacitatea cilindrică de maxim 1.75cc; se poate folosi orice tip de combustibil, volum maxim de combustibil 15cc;

b. Motor electric de orice tip, limitarea duratei de functionare la maxin 30 sec; daca durata de functionare depaseste 30 sec (+1sec toleranta), startul este zero;

-nu se admit elice metalice.

-nu se admit comenzi de tip frane aerodinamice sau flapsuri;

 

Art. 2:

Fiecare concurent are dreptul la 2 starturi (zboruri oficiale).

Durata unui zbor oficial este limitată la 360 sec (6 minute) plus un minut pentru aterizare. Fiecare secunda ce depaseste aceasta limita se considera 1 punct si se scade din maximul de 6 minute.

 

Art. 3:

          Concurentul are dreptul să înlocuiască modelul (sau piese ale acestuia) în timpul concursului, cu unul din modelele de rezervă (sau piese

de rezervă).

Definitia ratarii:

Dacă modelul nu a pornit si modelul nu a decolat în trei minute, se consideră ratare, concurentul având dreptul la o nouă încercare, a cărei durată va fi tot de 3 minute. Ratările (reluările) se vor efectua numai după ce toti concurenții au terminat zborul oficial. Se consideră ratare si lansarea se repetă dacă durata zborului oficial este mai mică sau egală cu 20 sec. din momentul în care modelul a părăsit mâna celui care-l lansează, indiferent din ce cauză. Dacă motorul nu a pornit si modelul nu a fost lansat în cele 3 minute, se considera ratare, concurentul având dreptul la o nouă încercare.

Zborul modelului devine zbor oficial din momentul lansării.

Timpul realizat la cea de a doua lansare (lansarea care se repeta) se consemnează, indiferent de valoarea lui.

Concurentii sunt obligati să se prezinte la start în timpul stabilit pentru lansarea respectivă. În acest timp, concurentul este obligat să-si

efectueze lansarea (inclusiv repetarea). Neîncadrarea concurentilor în acest timp va fi sanctionată cu zbor neefectuat., zborul fiind notat cu zero.

 

Art. 4:

Lansarea modelului se face din interiorul cercului de aterizare (cercul cu raza de 10 m), modelul având motorul pornit.

Modelul poate fi lansat de către concurent sau de o altă persoană ajutătoare. În timpul zborului, lângă concurent va putea sta o singură persoană (persoana nu are voie să pună mâna pe concurrent sau statia acestuia).

 

Art. 5:

Cronometrarea va fi făcută de doi arbitri; timpul care se ia în calcul va fi timpul obținut din media celor două cronometrări, rotunjind la unitatea întreagă cea mai apropiată valoare.

Arbitrii cronometrori nu au voie să părăsească punctul de start în

momentul cronometrării.

 

Art. 6:

Pentru stabilirea clasamentului, se vor însuma timpii obtinuti în zborurile oficiale. Se va stabili un număr de puncte din start egal depărtate între ele, asezate pe aceeasi linie.

Timpul oficial în care concurenții vor trebui să se încadreze pentru a-si efectua lansările (zborurile) se va stabili la sedinta tehnică si va fi comunicat tuturor conducătorilor de echipă.

 Neprezentarea concurentului la start, în momentul când este chemat, se penalizează cu zbor neefectuat, notându-se cu 0 puncte.

Zborul oficial este anulat (notat cu 0) în următoarele cazuri:

are loc deteriorarea modelului sau desprinderea unor piese din

model, în timpul zborului;

interventia altei persoane asupra mansei de comandă;

 

Art. 7:

Aterizarea modelelor din această categorie se execută la

punct fix (cerc cu diametrul de 50 m) si se punctează astfel:

-în raza de 5 m 100 puncte

-în raza de 10 m 75 puncte

-în raza de 15 m 50 puncte

-în raza de 25 m 25 puncte

-peste raza de 25 m 0 puncte

Punctele obtinute la aterizare se transformă în secunde după regula

1 punct = 1 secundă si se adaugă la timpul de zbor.

 

Art. 8:

 Nu se acordă puncte pentru aterizare în următoarele cazuri:

-modelul se deteriorează la aterizare;

-modelul aterizează pe spate;

-modelul aterizează în interiorul cercului, imediat după lansare;

-modelul nu aterizează în timpul acordat acestei manevre (în cazul

zborului maxim).