Federatia Romana de Modelism

Nr. 274/8/12./ 2011                                                                               

 

 TAXELE LA FEDERATIA ROMANA DE MODELISM PENTRU ANUL 2012

                                APROBATE IN BIROUL FEDERAL DIN 8 decembrie 2011

              TAXELE  SI PREVEDERILE PENTRU 2012 SUNT ACELEASI  CU CELE DIN 2011             

                                   

                                   

                                                                                                                       

1. Cotizatia anuala a cluburilor pentru o sectie de seniori si juniori                                                            400 lei

 

2. Cotizatia anuala a cluburilor pentru o sectie de juniori, sau asociatie judeteana                                      200 lei

    Cotizatia anuala a palatelor si cluburilor elevilor pentru o sectie  jun/sen                                                  50 lei

3. Taxa viza anuala a sportivilor legitimati:

                                                            -seniori                                                                                       40 lei

                                                            -juniori                                                                                        25 lei

                                                            -juniori din Palate/Cluburi Elevi                                                      gratis

4. Taxa viza anuala pentru antrenori, instructori                                                                                          40 lei

 

5. Taxa viza anuala pentru arbitri                                                                                                               40 lei

 

6. Taxa de participare la finala campionatului national sau la fiecare etapa

    de campionat national pe etape si la Cupa Romaniei (organizata de FRMd):

                                                            -seniori/clasa                                                                               40 lei

                                                            -juniori/clasa                                                                                30 lei

                                                            -juniori din Palate/Cluburi Elevi/campionat                                      15 lei 

    La campionatul national de navomodele machete

                                                            -seniori/model                                                                              40 lei

                                                            -juniori/model                                                                               30 lei

                                                            -juniori din Palate/Cluburi Elevi/campionat                                      15 lei

7. Taxa de transfer:                               -seniori                                                                                       400 lei

                                                            -juniori                                                                                       200 lei

 

8. Taxa de contestatie la un campionat national                                                                                        200 lei

 

9. Pretul unui carnet de legitimare sau duplicat                                                                                           40 lei

10. Cotizațiile și vizele se plătesc  până la 31 martie  2012 în virament sau numerar în contul F.R. Modelism deschis la BRD sucursala CALDERON, cont RO 69 BRDE410SV21869024100. Cod fiscal al F.R. Modelism: 42.03.784. Plata cotizatiei sectiei si plata vizelor se insoteste de un borderou explicativ in 2 exemplare si de carnetele sportivilor,antrenorilor,arbirtilor cu viza medicala pentru anul 2011.

11. Alte prevederi:        

a. Cotizația anuală a cluburilor pentru secțiile afiliate și taxele de viză anuală a carnetului sportivilor legitimați prevăzute la punctele 1,2,3 se majorează cu 10% dacă sunt plătite după 31 martie dar nu mai târziu de data înscrierii la primul campionat național la care participă clubul respectiv. Cluburile care se afiliază după 31 martie la federație nu plătesc cotizația majorată și nici taxele majorate.

b. Palatele și Cluburile copiilor și elevilor care au, sau vor obține certificate de identitate sportivă până la începerea campionatelor naționale, sunt scutite de plata taxei de viza anuala pentru juniorii legitimati,dar vor plati o taxa de participare la campionatele nationale/cupa Romaniei simbolice de de 15 lei/campionat indiferent de numarul de clase la care vor participa juniorii cf.art.6.

Seniorii legitimati la aceste cluburi platesc vizele si taxele de participare la fel ca seniorii din toate cluburile.

c. Palatele si cluburile elevilor afiliate, trebuie sa inainteze F.R. Modelism un borderou in 2 exemplare cu numele si data nasterii sportivilor juniori si seniori legitimati pentru  2012 pana la 31.03.2012, sa vizeze carnetele gratuit la juniori, respectiv sa cumpere aceste carnete pentru sportivii/juniorii nou legitimati si sa plataeasca taxa anuala de la punctul 2 in suma de 50 lei conform cu art.10. Plata acestei taxe asigura dreptul delegatilor acestor unitati sa participe cu drepturi depline la Adunarea Generala anuala si sa voteze chiar daca in anul sportiv respectiv clubul nu a participat cu nici un sportiv la campionatele nationale.

 

 

Secretar General

Conu Marius