< BACK

CODUL ETIC

al Federatiei Romane de Modelism

 

 

Codul Etic al Federatiei Romane de Modelism este conceput pe baza prevederilor Statutului FR Modelism, al statutelor FAI, NAVIGA si EFRA precum si al Legii Educatiei Fizice si Sportului din 28.07.2005.

 

Codul etic se adreseaza tuturor membrilor federatiei: sportivi, antrenori, arbitri, instructori, presedinti de sectii si tehnicieni din cluburile afiliate, membri ai comisiilor federatiei, ai biroului federal si personalul salariat al federatiei.

 

 

A.       RESPECT AL DEMNITATII SI AUTORITATII

 

1.        Membrii Federatiei Romane de Modelism, organizatorii manifestarilor oficiale ale FRMd, si participantii la aceste manifestari trebuie sa dovedeasca respect si stima pentru autoritatile sportive nationale, internationale si guvernamentale ale tarii, pentru reprezentantii acestora , respectind intrutotul spiritul regulamentelor si legile elaborate  de catre acestea.

 

 

2.        Respectul ‘’Drepturilor Omului’’ si a demnitatii umane. Este o cerinta fundamentala a activitatilor de modelism in plan national si international.

 

3.        Nici o forma de discriminare nu va putea fi tolerata intre participantii la activitatile de modelism, in raport de sex, rasa,apartenenta etnica, opinie filozofica, politica sau religioasa, ori statutul lor familial .

 

4.        Orice practica care poate duce atingere integritatii fizice, psihice sau intelectuale, a participantilor la antrenamente sau competitii este interzisa.

 

5.        Dopajul, este interzis cu desavirsire in orice forma la toate nivelurile, prevederile mentionate de Legea 552/2004 si ulterioare, ale Codului Mondial Antidoping si ale Statutului Federatiei  Romane de Modelism vor fi aplicate.

 

6.        Orice hartuire fizica , morala, profesionala sau sexuala  este interzisa.

 

7.        Federatia Romana de Modelism, organizatorii activitatilor de modelism si participantii la acestea, vor promova masurile prevazute de OG.11/2006 si Legea 4/2008 cu privire la combaterea violentei fizice si verbale, in cadrul activtatii de pregatire, dar si competitiionale sau alte manifestarii publice.

 

 

B.        INTEGRITATEA MORALA

 

1.        Membrii Federatiei Romane de Modelism sau reprezentantii acestora, direct sau indirect, nu pot accepta , solicita sau propune nici o remunerare, comision, avantaj material sau favoare in relatia cu organizatorii competitiilor oficiale sau in relatia cu partenerii.

 

2.        Membrii Federatiei Romane de Modelism, oficiali , arbitri, sau alti participanti la activtatile interne, nu trebuie sa exercite nici o presiune pentru influentarea, votului, sau pentru luarea unei decizii ale FRMd, si trebuie permanent sa evite orice ingerinta, care sa influenteze activtatea arbitrilor in luarea deciziilor.

 

3.        Membrii Federatiei Romane de Modelism ,sau reprezentantii oficiali aflati in misiune, atit pe plan intern cit si international, trebuie sa aiba un comportament corect, sa observe si sa declare orice conflict de interese intre organizatori si organizatia de care apartin, sa informeze imediat  persoanele oficiale ale federatiei.

 

4.        Reprezentantii Federatiei Romane de Modelism, membrii delegatiilor oficiale in misiune, trebuie sa procedeze cu tact  si cu atentie sporita, sa se abtina a face declaratii necontrolate, sa fie demni si cu spirit de fair-play, si sa nu ia decizii care pot atrage sanctiuni sau pot aduce atingere reputatiei federatiei.

 

5.        Membrii autoritatiilor Federatiei Romane de Modelism nu trebuie sa intretina  realtii oficializate cu persoane sau  institutii a caror activtate este incompatibila cu principiile si regulile de activtate ale federatiei sau contravine prezentului Cod  si Statutului FRMd.

 

C.        FOLOSIREA RESURSELOR FINANCIARE

 

1.        Toate resursele financiare ale Federatiei Romane de Modelism , nu pot fi utilizate decit in conformitate cu normele financiare aprobate de catre autoritatiile competente.Toate incasarile si cheltuielile efectuate de catre oficialii FRMd si colaboratorii lor trebuie sa figureze in evidentele contabile conform legilor financiare si in mod total transparent.

 

Veniturile provenite din  contributii , primite din sponsorizari pentru sustinerea activitatii de modelism, trebuie sa fie folosite /uzitate cu respectarea regulilor FRMd si prezentului Cod Etic. Sponsorii sau partenerii,

1.        nu trebuie sa intervina in organizarea si desfasurarea activitatiilor oficiale ; acestea sunt numai de competenta si responsabilitatea exclusiva a FRMd.

 

2.        Organizarea activitatiilor oficiale ale FRMd precum si ale tuturor membrilor trebuie sa respecte cu strictete prevederile statutare , regulamentele FRMd, normele elaborate de Agentia Nationala pentru Sport si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, si sa evite in totalitate amestecul unor organizatii neautorizate (neavizate) si neagreate de FRMd.

 

A.        RELATIILE DE COLABORARE

 

1.        Federatia Romana de Modelism ca membru cu drepturi depline prin afilierea la FAI, NAVIGA, EFRA, militeaza si promoveaza relatiile de colaborare cu toate celelalte federatii similare de profil de pretutindeni, conform principiilor de egalitate si universalitate, neutralitate politica , nediscriminare si respec reciproc.

 

 

2.        Relatiile cu Agentia Nationala pentru Sport se vor desfasura in conformitate cu regulamentele si solicitarile acesteia, cu prevederile Legii Sportului 69/2000 si cu cele prevazute in Statutul FRMd.

 

3.        Membrii afiliati si reprezentantii acestora, nu pot reprezenta federatia in relatiile dintre ele pe plan intern si cu atit mai mult pe plan international, decit cu mandat aprobat numai de  catre Federatia Romana de Modelism (Presedinte , Secretar General), in situatii cu totul si cu totul speciale.

 

4.        Toti membrii afiliati si reprezentantii acestora au datoria sa respecte Statutul FRMd , regulamentele si hotaririle FRMd , precum si principiile de loialitate , coeziune, moralitate si fair –play, sa promoveze, sa conserve si sa respecte imaginea si prestigiul FRMd dobindit , precum si a organelor si oficialitatilor acesteia.

 

E. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA CODULUI ETIC

 

In functie de gravitatea faptelor, se aplica sanctiunile din Statutul FRMd.

Directorii de competitii, delegatii federali, Biroul Federal, Comisia de Disciplina, pot aplica si alte sanctiuni dupa caz:

 

- avertisment verbal;

- mustrare verbala;

- eliminarea din competitie;

- suspendarea licentei internationale pentru o competitie, pentru un an, pentru doi ani;

- excluderea din clasamentul primilor 10 sportivi ai anului;

- amanarea  de la acordarea titlurilor sportive (maestru al sportului, maestru emerit, antrenor emerit);

- propunerea de retragere a unui titlu sportiv;

- neacordarea vizei pentru inscrierea la Scoala Nationala de Antrenori;

- retragerea calitatii de arbitru intern sau international;

- neacordarea vizei pentru avansare;

 

 

F.  DISPOZITII FINALE

 

1.        Toti membrii Federatiei Romane de Modelism si sustinatorii aceteia trebuie sa contribuie la respectarea stricta si aplicarea intocmai a Codului Etic si au datoria sa informeze Biroul Federal, de orice abatere sau orice nerespectare a Codului si a regulamentelor FRMd.

 

2.        Periodic , cel putin o data pe an Biroul Federal al FRMd , va analiza modul de aplicare si respectare a prezentului cod propunind si noi amendamente daca este cazul de imbunatatire a acestuia si va aplica prin comisia de Diciplina sanctiuni in functie de imprejurarea de gravitatea faptelor.

 

3.        Prezentul Cod Etic a fost aprobat de Biroul federal al Federatiei Romane de Modelism la data de 29.02.2008.

 

 

 

                                                              Secretar General,

 

                                                               Mihail  ZANCIU

 

 

 

 

 

29/02/2008