Apobat in Biroul federal din 8 decembrie 2011.

VALABIL DE LA 1 IANUARIE 2012

                                                                                               

REGULAMENTUL DE TRANSFER AL SPORTIVILOR

              DE LA  UN CLUB LA ALT CLUB

 

          Art.1.          Perioada de transfer a F.R.Modelism este  3-31 ianuarie pentru anul sportiv in curs.

Art.2. Transferul sportivilor seniori si juniori se aproba de catre Biroul federal sau Biroul executiv,la propunerea comisiilor pe ramuri de sport.

         

Art.3. Sportivul care solicita transferul trebuie sa prezinte urmatorele acte:

                   a.  cererea de transfer;

b.  dezlegarea de la clubul de la care pleaca,semnata,stampilata cu numar si     data;

c.  acordul de legitimare semnmat,stampilat cu numar si data de la clubul care urmeaza sa primesaca sportivul transferat;

                   d.  legitimatia sportiva valabila;

e.  chitanta sau ordinul de plata al taxei de transfer platita de clubul acceptor, conform cu prevederile financiare ale Federatiei pentru transferul seniorilor si al juniorilor pentru anul in curs.

Art.4. Sportivii care nu au dezlegarea clubului unde au fost legitimati se pot 

transfera dupa o pauza de un an din activitatea competitionala.Ei se vor transfera cu respectarea articolelor de mai sus mai putin punctul b.Art.3

Art.5. Sportivii unei sectii dintr-un club care este radiata dupa 31 ianuarie,pot fi transferati in mod exceptional dupa aceasta data la alt club numai daca nu au participat la nici o competitie in anul in curs. Transferul acestor sportivi se face cu respectarea art.3 punctele a,c,d,e.

Aprobat de Biroul federal din 8 decembrie in baza prevederii Art.44,punctul e. din Statutul F.R.Modelism din 18 11 2001.

                                                                  

 

Secretar general,                                                             Conu Marius