CUPA ROMANIEI MACHETE CLASA:"C"

SUCEAVA 20.09.-26.09.2010

CLASAMENT PE ECHIPE

 

SENIORI JUNIORI
CLASA C1
SPORTUL STUDENTESC BUC. 274,99 I PALATUL COP. TIMISOARA     258,33         I
CSU GALATI                            186,00 II CSM TIMISOARA                     181,66 II
CSM TIMISOARA                      87,00 III          
CLASA C2
CSM TIMISOARA                     557,65 I CSM TIMISOARA                     272,33 I
FARUL CONSTANTA                93,33 II CSTA SUCEAVA                       86,66 II
CSTA SUCEAVA                      90,33 III PALATUL COP.TIMISOARA                86,33 III
SPORTUL STUDENTESC BUC. 88,33 4          
CLASA C3
CSM TIMISOARA   838,97 I PALATUL COP. TIMISOARA       350,99 I
CSU GALATI                             444 II CSM TIMISOARA   271,66 II
CSTA SUCEAVA     274 III CSTA SUCEAVA                      91 III
SPORTUL STUD.BUC. 183,66 4          
FARUL CONSTANTA                96 5          
CLASA C4
CSM TIMISOARA   720,31 I CSM TIMISOARA   267,33 I
FARUL CONSTANTA                 288,99 II CSTA SUCEAVA                      262,66 II
SPORTUL STUD.BUC. 184 III PALATUL COP.TIMISOARA               177 III
CSTA SUCEAVA                     172 4 SPORTUL STUD.BUC. 176 4
CSU GALATI   92 5          
CLASA C5
CSM TIMISOARA   189,66 I PALATUL COP. TIMISOARA             274,33 I
SPORTUL STUD.BUC. 186,33 II SPORTUL STUD. BUC. 179 II
CSTA SUCEAVA                     185,66 III CSTA SUCEAVA                      173,33 III
        CSM TIMISOARA   87,33 4
CLASA C6
SCM BACAU   708,64 I PALATUL COP.TIMISOARA               539,64 I
CSM TIMISOARA   464,31 II SCM BACAU   178 II
SPORTUL STUD.BUC. 370,64 III SPORTUL STUD.BUC. 88,66 III
CSTA SUCEAVA                      178,66 4 CSM TIMISOARA   87,66 4
CLASA C7
CSM TIMISOARA   376,99 I PALATUL COP.TIMISOARA          362,33 I
SPORTUL STUD.BUC. 273,33 II CSM TIMISOARA   187,33 II
CSTA SUCEAVA                       269,33 III SPORTUL STUD.BUC. 178,33 III
SCM BACAU   180 4 CSTA SUCEAVA                      85,66 4
                 
CLASAMENT GENERAL CUPA ROMANIEI
SENIORI JUNIORI
CSM TIMISOARA   3234,89 I PALATUL COP.TIMISOARA 2048,95 I
SPORTUL STUD.BUCURESTI 1355,28 II CSM TIMISOARA   1355,33 II
CSTA SUCEAVA   1169,98 III CSTA SUCEAVA   699,31 III
SCM BACAU   888,64 4 SPORTUL STUD.BUCURESRI 621,99 4
CSU GALATI   722 5          
FARUL CONSTANTA 478,32 6