< BACK         <JUNIORI>          <SENIORI>

 

Campionatul National de Rachetomodele 

Sibiu - Saliste 6-10 August 2008

 

Nr. Crt. Numele si Prenumele Club Sportiv Start I Start II Start III Baraj Total Pct Loc Ind
1 Sercaianu Lucian C.S.M Buzau 180 142 0 - 322 III
2 Sercaianu Florica C.S.M Buzau 60 0 38 - 98 16
3 Otelea Dragos C.S.M Buzau 76 114 62 - 252 5
4  Nica Ovidiu C.S.M Buzau 96 0 0 - 96 17
5 Krause Marian C.S.M Buzau 59 52 0 - 111 14
6 Constantinescu Gabi C.S Chimia Buzau 180 0 45 - 225 8
7 Constantinescu Gica C.S Chimia Buzau 163 0 0 - 163 12
8 Constantinescu Andi C.S Chimia Buzau 0 0 180 - 180 10-11
9 Torodoc Dorin C.S.T.A Suceava 0 80 142 - 222 9
10 Torodoc Alex C.S.T.A Suceava 57 71 100 - 228 7
12 Dranca Sorin C.S.T.A Suceava 64 0 44 - 108 15
13 Catargiu Ion C.S.T.A Suceava 53 105 85 - 243 6
11 Botusan Ioan C.S.T.A Suceava 25 0 91 - 116 13
14 Morosan Andrei C.S.T.A Suceava 58 88 133 - 279 4
15 Mereuta Valentina C.S.P.C Vointa Buzau 66 107 150 - 323 II
16 Radu Nicolae C.S.P.C Vointa Buzau 61 132 180 - 373 I
17 Manolescu Viorel C.S.P.C Vointa Buzau 0 180 0 - 180 10-11
18 Nechifor Enachi P.C Ploiesti 0 46 36 - 82 18
               
               
Clasament Echipe        
Nr. Crt Nume si Prenume Echipa Total Pct. Loc        
1 Mereuta Valentina C.S.P.C Vointa Buzau 876 I        
2 Radu Nicolae        
3 Manolescu Viorel        
4 Sercaianu Lucian C.S.M Buzau 672 II        
5 Sercaianu Florica        
6 Otelea Dragos        
7 Catargiu Ion C.S.T.A Suceava 638 III        
8 Morosan Andrei        
9 Botusan Ioan        
10 Constantinescu Gabi C.S Chimia Buzau 568 4        
11 Constantinescu Gica        
12 Constantinescu Andi        
13 Torodoc Dorin C.S.T.A Suceava 558 5        
14 Torodoc Alex        
15 Dranca Sorin        
16  Nica Ovidiu C.S.M Buzau 207 6        
17 Krause Marian        
               
Comisar de Start:   Secretar:     secretar PC:
g.ral fl. Aeriana(r) Guzu Ion   Dumitru Nicoleta     maestru sp. Pascu Ciprian