< BACK         <JUNIORI>          <SENIORI>

 

Campionatul National de Rachetomodele 

Sibiu - Saliste 6-10 August 2008

Proba S6A - Seniori
Nr. Crt. Numele si Prenumele Club Sportiv Start I Start II Start III Baraj Total Pct Loc Ind
1 Sercaianu Lucian C.S.M Buzau 57 61 86 - 204 12
2 Sercaianu Florica C.S.M Buzau 90 67 63 - 220 11
3 Otelea Dragos C.S.M Buzau 96 114 80 - 290 5
4  Nica Ovidiu C.S.M Buzau 100 74 100 - 274 7
5 Krause Marian C.S.M Buzau 100 90 123 - 313 III
6 Constantinescu Gabi C.S Chimia Buzau 82 101 85 - 268 8
7 Constantinescu Gica C.S Chimia Buzau 88 89 62 - 239 9
8 Constantinescu Andi C.S Chimia Buzau 118 61 180 - 359 I
9 Torodoc Dorin C.S.T.A Suceava 69 59 54 - 182 13
10 Torodoc Bogdan C.S.T.A Suceava 57 48 38 - 143 16
11 Torodoc Alex C.S.T.A Suceava 64 62 45 - 171 14
12 Botusan Ioan C.S.T.A Suceava - 46 - - 46 20
13 Dranca Sorin C.S.T.A Suceava 48 47 49 - 144 15
14 Catargiu Ion C.S.T.A Suceava 103 95 149 - 347 II
15 Retevoi Aurel C.S.T.A Suceava - 60 37 - 97 18
16 Morosan Andrei C.S.T.A Suceava 70 - 54 - 124 17
17 Mereuta Valentina C.S.P.C Vointa Buzau 73 98 60 - 231 10
18 Radu Nicolae C.S.P.C Vointa Buzau 111 59 118 - 288 6
19 Manolescu Viorel C.S.P.C Vointa Buzau 123 107 67 - 297 4
20 Nechifor Enachi P.C Ploiesti 47 - 31 - 78 19
Clasament Echipe        
Nr. Crt Nume si Prenume Echipa Total Pct. Loc        
1 Constantinescu Gabi C.S Chimia Buzau 866 I        
2 Constantinescu Gica        
3 Constantinescu Andi        
4 Mereuta Valentina C.S.P.C Vointa Buzau 816 II        
5 Radu Nicolae        
6 Manolescu Viorel        
7 Sercaianu Lucian C.S.M Buzau 714 III        
8 Sercaianu Florica        
9 Otelea Dragos        
10  Nica Ovidiu C.S.M Buzau 587 4        
11 Krause Marian        
12 Botusan Ioan C.S.T.A Suceava 537 5        
13 Dranca Sorin        
14 Catargiu Ion        
15 Torodoc Dorin C.S.T.A Suceava 496 6        
16 Torodoc Bogdan        
17 Torodoc Alex        
18 Retevoi Aurel C.S.T.A Suceava 221 7        
19 Morosan Andrei        
20 Nechifor Enachi P.C Ploiesti 78 8        
               
Comisar de Start:   Secretar:     secretar PC:
g.ral fl. Aeriana(r) Guzu Ion   Dumitru Nicoleta     maestru sp. Pascu Ciprian