HOME

 

Campionatul National Rachetomodele

23-27 Iunie 2010, Saliste - Sibiu

Proba : S1B
Nr. CRT CAT Clubul/Localitatea Nume/Prenume Start Total Ind. Loc Ind. Total Echipe Loc Echipe
SENIORI
1 28 C.S.T.A Suceava Catargiu Ioan 0 309 0 309 8 640 III
2 27 Atanasoaie Stefan 0 331 0 331 7
3 54 Morosan Andrei 0 0 0 0  
4 55 C.S.T.A Scuceava Torodoc Dorin 0 0 0 0   0  
5 59 Torodoc Alexandru 0 0 0 0  
6 61 Torodoc Bogdan 0 0 0 0  
7 62 Dranca Sorin 0 0 0 0  
    C.S.M Buzau Nica Gabriel 488,4 281,3 0 488,4 I 488,4  
8 45 Nica Ovidiu 154,2 388,1 0 388,1 5 388,1  
9 48 Sercaianu Florica 0 0 436,3 436,3 II 1112,4 I
    Sercaianu Lucian 0 305,2 0 305,2 9
10 52 Krause Marian 0 328,5 370,9 370,9 6
11 9 C.S Vointa Bz. Mereuta Valentina 0 0 0 0   800,6 II
12 10 Manolescu Viorel 213,7 0 0 213,7 10
13 11 Fratica Stefan 182,7 0 404,2 404,2 4
14 6 Chimia Buzau Constantinescu Gica 0 0 0 0   553,4 4
15 7 Constantinescu Gabriel 132,4 0 421 421 III
                   
  Director Concurs Comisar de start              
  Zanciu Mihail Dumitru Tudorel